Uppskjutna privatiseringar.

Uppskjutna privatiseringar


Privatiseringsfundamentalismens verkningar som i Uddevalla vållat massiva protester från föräldrar och personal har tillfälligt fått stå tillbaka i och med att två av de företag som var tänkta att ta över en handfull förskolor i kommunen dragit sig ur.


Föga förvånande är anledningen rent ekonomisk. De sparkrav som det nyliberala högerstyret ställt på barnomsorgen går inte ihop med företagens strävan efter vinstmaximering, då dessa krav även påverkar de ersättningar som kommunen betalar ut till skolorna för varje barn. De vill helt enkelt att ersättning fån kommunen ska betala vinsten.


Hans Jonasson, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden tillika ledamot för högerpopulistiska Uddevallapartiet, säger till tidningen Bohuslänningen 12 mars att han är förvånad och att "man ska se över om det finns något inbyggt systemfel" som ska gå att rätta till så de duger till profithungriga företag som vill tjäna pengar på barnomsorg och skola.


Men istället för att se över problemen med friskolor kommer Uddevalla kommun enligt Hans att "ta nya tag och ta upp diskussioner med nya intressenter". Med andra ord ska det letas efter lägst bjudande.


Detta är dock bara ett litet farthinder på vägen mot att göra Uddevalla till ett nytt Täby. Ett norskt företag är fortfarande intresserade av två förskolor och vid årsskiftet 07/08 togs två andra skolor över. En utveckling som hitintills saknat motstycke i landet, och då är inte ens förslaget på att lägga kommunens räddningstjänst på entreprenad medräknat. Nästa höst kommer även företaget Vittra AB att överta Sommarhemmets högstadieskola, trots att en elevorganiserad opinionsundersökning visat att hela 97% av de berörda eleverna motsätter sig detta.


Patrik Berg

Kim Holmstedt


Rättvisepartiet Socialisterna kräver:


Stoppa alla planer på privatiseringar - skola och omsorg i kommunal regi


Mer resurser till skolan - för mer personal mindre klasser och barngrupper


Allt privatiseras.

Artikel ur Offensiv 784.

Protester mot politikerna i Uddevalla

I Uddevalla har stora protester rests mot kommunens högerstyre, som sedan förra valet har skridit till verket med sin nyliberala extremism: Allt ska privatiseras. Flera demonstrationer har ägt rum.

Redan i mars 2007 bildade föräldrar aktionsgrupper på varje hotad förskola som riskerade att privatiseras och den 14 mars samlades de till en gemensam demonstration. Protesterna fortsatte och i december var det pensionärer som demonstrerade mot utförsäljning av äldreomsorg och hemtjänst. Det finns inga tecken på att protesterna kommer att minska under 2008.
Uddevalla har varit en kommun med starka arbetartraditioner där socialdemokraterna traditionellt har styrt, och i valet 2002 fick vänsterpartiet hela 14 procent. Högeralliansen kunde vinna kommunvalet på grund av missnöjet med den socialdemokratiska högerpolitiken, som har kantats av ett stort antal skandaler där styrande socialdemokrater visat exempel på maktmissbruk och dess politiker dömts för bedrägerier och urkundsförfalskning. Ledande socialdemokrater figurerar fortfarande i polisundersökningar.


Splittrat vänsterparti

Vänsterpartiets högersväng resulterade i splittringar och partiet existerar knappt idag, förutom de tre mandat de har i fullmäktige.
Högeralliansen styr nu tillsammans med det populistiska Uddevallapartiet, som tog sex mandat på paroller om att stoppa korruptionen. För de som trodde att de var en ny frisk fläkt i politiken blev glädjen kortvarig. Uddevallapartiet är ett renodlat borgerligt parti som nu är de som står i spetsen när renhållning, barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, hemtjänsten, simhall m m ska privatiseras. De vill till och med privatisera och konkurrensutsätta brandkåren. Uddevallapartiets ordförande Hans Johansson fick posten som ordförande i den nyinrättade "beredningen för valfrihet och konkurrensutsättning".
Det är därifrån idén om att privatisera de 10 förskolorna och all annan verksamhet kom. Personalen fick inget veta, utan meddelades genom en artikel i lokaltidningen.
Motståndet mot privatiseringarna har varit massivt sedan dag ett från personal på förskola och vårdinrättningar, föräldrar och brukare, från brandmän och annan arbetarklass. Beträffande brandkåren hoppas den borgerliga majoriteten på en lagändring, då det är omöjligt att lägga ut denna på entreprenad som lagen ser ut idag.


"Individens frihet"

Hans Johansson upprepar "individens frihet" som ett mantra. Han säger sig ha blivit inspirerad av Mauricio Rojas, den ökända folkpartist som vi minns efter dennes beröm av Pinochets nyliberala politik i Chile under åren av diktatur. Som vanligt när man avslöjar borgarnas sanning, är det den rika elitens individer som de menar. Vari ligger friheten för vanligt folk att välja när allt säljs ut? När ingen kommunal verksamhet existerar går det inte att välja denna.
Arbetarklassen har en stark tradition i Uddevalla, nu måste den traditionen återuppväckas för att stoppa högerstyret och dess nyliberala privatiseringsfundamentalism. Borgarna vill använda Uddevalla som en experimentverkstad för att sprida denna till övriga landet. Vad som krävs nu är att motståndet istället tar över och visar hur högerpolitiken kan stoppas och sprida det som exempel över hela landet.
Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla säger nej till privatiseringarna och pekar på att det nu måste byggas upp ett enat motstånd mot högerpolitiken. Förskole- och vårdpersonal, brandmän och industriarbetare, ungdomar och pensionärer måste sätta stopp för borgarnas planer.
De som skulle kunna samla det motståndet är fackföreningsrörelsen, men om de fackliga ledarna p g a sina band till socialdemokraterna inte är beredda att utlysa protester för att på allvar stoppa högerpolitiken bör dessa organiseras underifrån av dem som drabbas.

Kristofer Lundberg

RSS 2.0