Göteborg - Manifestation: Stoppa utvisning till Afghanistan

MANIFESTATION
TISDAG 25 MARS
STOPPA UTVISNING TILL AFGHANISTAN
BRUNNSPARKEN 17.00

arr: Rättvisepartiet Socialisterna
        Afghanska Föreningen

RS Uddevalla på Kuba

Henrik Foogel är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla och är nyligen hemkommen från ett besök på Kuba. Offensiv träffar honom för en intervju om resan, kuba och revolutionen.  

Vad är ditt intryck av Kuba och det kubanska folket?
 - Det var inte så att någon såg fattig ut, det var inga gatubarn och folk hade vad de behövde. Kubanerna var öppna, varma och trevliga människor. Jag kännde mig hela tiden välkommen.  

Du befan dig på Kuba när Fidel Castro deklareradde sin avgång, märktes det på gatan bland befolkningen?
- Nä det märktes inte direkt, folk pratade om det och viste om det, men inte mer än så. Men de flesta tror inte att skillnaden blir så stor, Fidel lever ännu och har ändå stor aktoritet och inflytande.  

Det sägs att kubanerna inte vågar prata politik med turister av rädsla, hur uppfattade du det?
-  Jag kan inte tala för alla, men de jsom jag pratade med, vilket var många, vågade öppet tala om vad de tyckte. De var inte alls rädda.  

Det talas här om att ungdomar i "den tredje generationen" som varken upplevt Batistadiktaturen eller åren av välstånd då kuba hade ekonomiskt stöd från sovjetunionen är fientliga till regimen, stämmer det?
- Jag märte inte av någon fientlighet mot regimen, Fidel var snarare omåttligt populär även bland de unga. Däremot fanns det en kritisk inställning till att man tyckte att den yngre generationen inte släpptes fram i politiken, att det var de äldre gardet som höll sig fast vid makten.  

Vilken utveckling tror du Kuba tar efter Castro, och vad skulle kunna utveckla och försvara revolutionen?
- Jag är rädd för att utvecklingen under Raul går mer mot marknadsekonomi. Det skulle öppna upp för större klassskillnader och vara ett stort bakslag. Den planerade ekonomin måste försvaras men sättas under arbetarkontroll. Vad som händer på Kuba kommer att avgöras vad som händer internationellt och vilket stöd som den kubanska arbetarklassen får från arbetarrörelsen utanför Kuba. Ett internationellt samarbete och kontakter med folket på borde samlas med möten och diskutioner på och utanför Kuba om hur revolutionen kan försvaras.  

intervju Kim Holmstedt

Uppskjutna privatiseringar.

Uppskjutna privatiseringar


Privatiseringsfundamentalismens verkningar som i Uddevalla vållat massiva protester från föräldrar och personal har tillfälligt fått stå tillbaka i och med att två av de företag som var tänkta att ta över en handfull förskolor i kommunen dragit sig ur.


Föga förvånande är anledningen rent ekonomisk. De sparkrav som det nyliberala högerstyret ställt på barnomsorgen går inte ihop med företagens strävan efter vinstmaximering, då dessa krav även påverkar de ersättningar som kommunen betalar ut till skolorna för varje barn. De vill helt enkelt att ersättning fån kommunen ska betala vinsten.


Hans Jonasson, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden tillika ledamot för högerpopulistiska Uddevallapartiet, säger till tidningen Bohuslänningen 12 mars att han är förvånad och att "man ska se över om det finns något inbyggt systemfel" som ska gå att rätta till så de duger till profithungriga företag som vill tjäna pengar på barnomsorg och skola.


Men istället för att se över problemen med friskolor kommer Uddevalla kommun enligt Hans att "ta nya tag och ta upp diskussioner med nya intressenter". Med andra ord ska det letas efter lägst bjudande.


Detta är dock bara ett litet farthinder på vägen mot att göra Uddevalla till ett nytt Täby. Ett norskt företag är fortfarande intresserade av två förskolor och vid årsskiftet 07/08 togs två andra skolor över. En utveckling som hitintills saknat motstycke i landet, och då är inte ens förslaget på att lägga kommunens räddningstjänst på entreprenad medräknat. Nästa höst kommer även företaget Vittra AB att överta Sommarhemmets högstadieskola, trots att en elevorganiserad opinionsundersökning visat att hela 97% av de berörda eleverna motsätter sig detta.


Patrik Berg

Kim Holmstedt


Rättvisepartiet Socialisterna kräver:


Stoppa alla planer på privatiseringar - skola och omsorg i kommunal regi


Mer resurser till skolan - för mer personal mindre klasser och barngrupper


Demonstrera 15 mars

Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla kommer att delta på demonstrationen mot USA:s krig mot Irak som kommer vara i Göteborg på lördag.

Rättvisepartiet Socialisterna reser kraven:

USA ut ur Irak - Låt det irakiska folket bestämma sin framtid

Solidaritet med Palestina - Stoppa israels rasistiska krig

USA och Västimperialismen ut ur Afghanistan

Turkiet ut ur Kurdistan - För ett fritt Kurdistan

Demonstrera på lördag
Götaplatsen 13.00


Arr: Nätverket Stoppa USA:s krig
och Fredskoalitionen

Ny asylrörelse startad i Göteborg.

Ny rörelse startad i Göteborg med mål att spridas till en landsomfattande asylrörelse.

asyldemonstration


I tisdags bildades ett nytt asylnätverk i Göteborg "Asylrörelsen 2008" med mål att spridas över hela landet med landsomfattande protester.

Kristofer Lundberg valdes till mötesordförande och lämnade ordet till Tofigh Mahammadi som förklarade att kampanjens syfte är att stoppa avvisningarna till Iran, Irak och Afghanistan och länder med liknande problem t.ex. Sudan.


På mötet bildades arbetsgrupper för att samordna arbetet och snabbt komma igång med utåtriktat arbete. Givet den allvarliga situationen för de utvisningshotade flyktingarna så bestämdes det att en landsomfattande protestdag skulle utlysas 10 maj. En grupp sattes att ansvara för den stora demonstrationen. En annan grupp fick också ansvara för de mindre manifestationer som planerades, bland annat gatuteater och filmvisning.


Socialistiska Studenter i Uddevalla åtog sig att försöka etablera ett samarbete med Sveriges folkhögskolor, som tidigare i våras deltog i en landsomfattande manifestation mot utvisningen av en afghansk folkhögskoleelev.


Deltog på mötet gjorde 13 representanter från bla 4212 - erkänn väpnad konflikt i Irak och Afghanistan, Afghanska Flyktingars Förbund i Sverige, Elevkampanjen, Ingen Människa är Illegal, Socialistiska Studenter, Irakiska Flyktingars Förbund i Göteborg, Iranska Flyktingars Riksorganisation, Nätverket Asyl, Rättvisepartiet Socialisterna, Vänsterpartiet.

Redan har flyktingar från Sudan meddelat att man vill ansluta sig till rörelsent.

Rättvisepartiet Socialisterna menar att en ny flyktingrörelse måste byggas upp likt Flyktingamnesti 2005 men med ett fast mål att inte stanna upp arbetet förrän asylrätten återinförts. Det nybildade nätverket "Asylrörelsen 2008" är bra steg på vägen.


Kim Holmstedt

Patrik Berg


För information eller för att etablera arbete på annan ort kontakta Kristofer Lundberg 0735012137.

Protester är hittils planerade 10 maj i: Göteborg och Uddevalla. Fler orter kommer att läggas till eftersom


Interna strider i naziströrelsen

Splittringen mellan de nazistiska organisationerna har inte bara ökat våldet mot dess politiska motståndare utan även ett ökat våld präglar mellan grupperna.


Inför Salemdemonstrationen anklagade både info 14 och nsf varandra för att den andra hade hotat respektive medlemmar med pistol.

Denna splittring eller "inbördeskrig inom naziströrelsen" som Expo utrycker det har nu tagit sig nya former.

Efter att en ledandemedlem i nordiska förbundet hoppat av och bytt organisation samt tagit med sig ett register med omkring 10 000 kunder till nordiska förlaget som beställt nazistisk propaganda har han överfallits i sitt hem och rånats av tidigare organisationskamrater.

"Då åkte hans tidigare kamrater hem till honom och tvingade till sig hans dator under vapenhot" meddelade Metro 080220. Överfallet är den del i det krig om inflytande över naziströrelsen som pågått en längre tid. Nu har fyra ledande medlemmar i nazistiska nordiska förbundet anhållits i Uddevalla för vapenbrott och grovt rån. Bland de anhållna finns två göteborgare och före detta medlemmar i nationaldemokraterna som bytt organisation samt en från Alingsås och Linköping.

För ett år sedan ägde en liknande situation rum då Svenska motståndsrörelsen attackerade en person bakom det lokala nazistnätverket Helsingborgskampanjen som grundades i början av 2007 och drivs av personer från Nationalsocialistisk Front, Nordiska Förbundet och oberoende nazister. Tre smr medlemmar hotade honom och med en pistol och försökte tvinga honom att stänga ner den lokala nazistiska hemsidan. Vid ett annat tillfälle i samband med en vit makt-fest utanför Vallåkra lördagen den 17 mars 2007 ska en ledande från smr attackerat personer bakom Helsingborgskampanjen. Grunden till motsättningarna menar smr är att de arbetsmetoder som de "fria" nazisterna använder sig av splittrar rörelsen.

En av de nu anhållna nazisterna i Uddevalla är vd för ett företag där mångmiljardären och högerextremisten Carl Lundström är styrelseordförande. Lundstöm är känd för att ha finansierat BSS på 80-talet sverigedemokraterna när de hade band till nazisterna och sedan nationaldemokraterna.
Rättvisepartiet Socialistera menar att det nu måste byggas upp antirasistiska grupper på skolor bostadsområden och inom fackföreningarna för att trycka tillbaka nazisterna och deras våld.
RS Uddevalla


Karlstad: 300 demonstrerade mot utvisning

Artikel ur Offensiv 786

Den 29 januari höll ett flertal svenska folkhögskolor manifestationer mot de utvisningar av hundratals afghanska flyktingar som Migrationsverket och polisen i smyg har försökt genomdriva. Manifestationen initierades av Molkoms folkhögskola i Värmland, där en av de utvisningshotade, Ahad Alizada, är elev.

I Ljungskile Folkhögskola utanför Uddevalla hade ett flertal elever samlats för att visa att solidaritet fortfarande är ett ord med stark innebörd för svenska ungdomar. En grupp ungdomar på skolan beslutade sig för att åka upp till Karlstad för att delta i den demonstration som skulle hållas till stöd för Ahad Alizada och alla de andra i hans situation.
Bland dem som åkte upp fanns tre medlemmar från RS Uddevalla.
Väl på plats hade cirka 300 åhörare samlats och det hölls tal av utvisningshotade Juma Lomani, representanter från SSU, centerpartiet, Amnesty och Afghanska föreningen i Örebro. Ahad själv vågade inte delta av rädsla för polisen.
RS Uddevalla ansåg dock att det fanns mer att säga, så undertecknad pratade med de ansvariga och kunde sedan gå upp och hålla ett kort och spontant anförande, å RS vägnar.


Ingen enskild händelse

Jag betonade att detta inte är en enskild företeelse, utan ett konsekvent och omänskligt förhållningssätt som Migrationsverket och svenska politiker har idag.
Medan de övriga partipolitiska talarna höll sig till fina men okonkreta ord uppmanade RS till kamp, till massprotester och demonstrationer.
Det gäller inte bara för Ahad Alizada, utan varje gång som någon riskerar att skickas tillbaka till krig och elände i ett land som de inte längre betraktar som sitt hem.

Patrik Berg - RS Uddevalla

Allt privatiseras.

Artikel ur Offensiv 784.

Protester mot politikerna i Uddevalla

I Uddevalla har stora protester rests mot kommunens högerstyre, som sedan förra valet har skridit till verket med sin nyliberala extremism: Allt ska privatiseras. Flera demonstrationer har ägt rum.

Redan i mars 2007 bildade föräldrar aktionsgrupper på varje hotad förskola som riskerade att privatiseras och den 14 mars samlades de till en gemensam demonstration. Protesterna fortsatte och i december var det pensionärer som demonstrerade mot utförsäljning av äldreomsorg och hemtjänst. Det finns inga tecken på att protesterna kommer att minska under 2008.
Uddevalla har varit en kommun med starka arbetartraditioner där socialdemokraterna traditionellt har styrt, och i valet 2002 fick vänsterpartiet hela 14 procent. Högeralliansen kunde vinna kommunvalet på grund av missnöjet med den socialdemokratiska högerpolitiken, som har kantats av ett stort antal skandaler där styrande socialdemokrater visat exempel på maktmissbruk och dess politiker dömts för bedrägerier och urkundsförfalskning. Ledande socialdemokrater figurerar fortfarande i polisundersökningar.


Splittrat vänsterparti

Vänsterpartiets högersväng resulterade i splittringar och partiet existerar knappt idag, förutom de tre mandat de har i fullmäktige.
Högeralliansen styr nu tillsammans med det populistiska Uddevallapartiet, som tog sex mandat på paroller om att stoppa korruptionen. För de som trodde att de var en ny frisk fläkt i politiken blev glädjen kortvarig. Uddevallapartiet är ett renodlat borgerligt parti som nu är de som står i spetsen när renhållning, barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, hemtjänsten, simhall m m ska privatiseras. De vill till och med privatisera och konkurrensutsätta brandkåren. Uddevallapartiets ordförande Hans Johansson fick posten som ordförande i den nyinrättade "beredningen för valfrihet och konkurrensutsättning".
Det är därifrån idén om att privatisera de 10 förskolorna och all annan verksamhet kom. Personalen fick inget veta, utan meddelades genom en artikel i lokaltidningen.
Motståndet mot privatiseringarna har varit massivt sedan dag ett från personal på förskola och vårdinrättningar, föräldrar och brukare, från brandmän och annan arbetarklass. Beträffande brandkåren hoppas den borgerliga majoriteten på en lagändring, då det är omöjligt att lägga ut denna på entreprenad som lagen ser ut idag.


"Individens frihet"

Hans Johansson upprepar "individens frihet" som ett mantra. Han säger sig ha blivit inspirerad av Mauricio Rojas, den ökända folkpartist som vi minns efter dennes beröm av Pinochets nyliberala politik i Chile under åren av diktatur. Som vanligt när man avslöjar borgarnas sanning, är det den rika elitens individer som de menar. Vari ligger friheten för vanligt folk att välja när allt säljs ut? När ingen kommunal verksamhet existerar går det inte att välja denna.
Arbetarklassen har en stark tradition i Uddevalla, nu måste den traditionen återuppväckas för att stoppa högerstyret och dess nyliberala privatiseringsfundamentalism. Borgarna vill använda Uddevalla som en experimentverkstad för att sprida denna till övriga landet. Vad som krävs nu är att motståndet istället tar över och visar hur högerpolitiken kan stoppas och sprida det som exempel över hela landet.
Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla säger nej till privatiseringarna och pekar på att det nu måste byggas upp ett enat motstånd mot högerpolitiken. Förskole- och vårdpersonal, brandmän och industriarbetare, ungdomar och pensionärer måste sätta stopp för borgarnas planer.
De som skulle kunna samla det motståndet är fackföreningsrörelsen, men om de fackliga ledarna p g a sina band till socialdemokraterna inte är beredda att utlysa protester för att på allvar stoppa högerpolitiken bör dessa organiseras underifrån av dem som drabbas.

Kristofer Lundberg

Segerrik blockad av ryskt fartyg

Offensiv 682 12 jan 2006

Under julhelgen ankom det ryskägda fartyget MW Lubawa till Uddevalla. Fartyget kom lastat med kol och skulle sedan lasta på säd för vidare transport till Spanien. Men arbetet avbröts när Transportarbetarförbundet och Handelsanställdas förbund satte båten i blockad.

Orsaken till blockaden var att den nio man starka besättningen hade arbetat sedan den sjätte november utan lön. Det var på julnatten som fartyget kom till Udevalla. Transport var först ut med att sätta fartyget i blockad och Handels, som hade hand om lastningen i hamnen, var snabba med att ge sitt stöd.
Rederiet, som har huvudkontoret i Sankt Petersburg, är kända för att tidigare ha misskött utbetalningen av löner till arbetarna.
 
"Rena slavskeppet"
- Fartyget var rena slavskeppet, konstaterar Göran Larsson på Transport.
Transport och Handels krävde att rederiet tecknar avtal enligt Internationella Transportarbetarfederationens standard, 1 102 dollar i månaden. Det är långt över vad arbetarna på MW Lubawa blivit lovade, men alltså inte fått ut, i lön. Facken krävde också att lönerna skulle betalas ut kontant då det vid tidigare konflikter varit så att arbetare lovats betalt men ej fått lön när de åter anlänt hemlandet.
I måndags backade rederiet West Coast's Line och betalade ut 600 000 kronor som de nio ryska arbetarna fick dela på.
RS/Offensiv, som står för en gemensam kamp med svenska och utländska arbetare mot diskriminering och dumpning av löner och villkor, menar att Transport och Handels här visade vilka metoder som krävs i kampen mot skurkföretag och lönedumpning.
Kristofer Lundberg

A(v)hopp och mer samarbete högerut

Offensiv nr 671, 20 oktober 2005

Vänsterpartiets led krymper och krymper. Uddevalla är en illustration av vilka motsättningar som präglar det sönderfallande vänsterpartiet. I Uddevalla försökte Lars Ohly rädda partiet med ett besök men misslyckades.

Vänsterpartiet i Uddevalla kommer inte att ställa upp i nästa kommunalval, detta i en kommun där man förra valet hade 14 procent. Istället startar man en "vänsterlista" med miljöpartiet och Vägval Vänster. Vilka uppfattningar som präglar den nya listan är tydligt om man ser på avhoppen i Uddevalla.
I kommunen har flera stora namn hoppat av partiet den senaste tiden. I juni hoppade Dan Granström av partiet. Han var ordförande i Bohusläns partidistrikt och partiets politiska sekreterare i Västra Götaland.
Tätt efter honom i juli hoppar Frida Fjellman, en ung kommunpolitiker, av partiet. Hon hoppade av ett parti som hon säger är helt orealistiskt. "Jag har hört personer som på fullaste allvar menar att privata företag inte ska få finnas", säger hon till GP 050707.
Hon hoppade av partiet och hoppas istället på ett nytt "vänsteralternativ". Hon berättar om sin vision om det nya "vänsteralternativet".

Samarbete med borgare

- Jag skulle vilja arbeta med en vänsterlista som har kraft att styra själv eller i samarbete med borgerliga partier. Eller möjligen med ett uppfräschat socialdemokraterna, säger hon.
Frida Fjellman lämnar alltså inga dörrar stängda varken för samarbete med de traditionella borgarna eller borgarna inom socialdemokraterna. Det blir alltså inte mycket över till vänsterpolitik i fortsättningen heller, det viktiga är att få sitta bland köttgrytorna.
Nästa tunga namn att hoppa av blev Ewy Granström i september, hon har i sex år varit kommunalråd i Uddevalla och är gift med avhopparen Dan Granström. De är alla kända inom "högern" inom vänsterpartiet som media försöker beskriva det som.
Men oavsett om man kallar sig "vänster" eller "höger" inom v, så innebär det ingenting i praktiken för den politik man för i riksdagen, kommuner och landsting. Det handlar mest om att den så kallade "högern" vill att v även i ord ska ta bort all socialism och erkänna att man baserar sig på marknadsekonomin.
Motstånd mot detta från den så kallade "vänstern" är för att de är rädda att tappa stöd bland arbetare om man erkänner vad man är för parti och attraktionskraften bland ungdomar skulle minska drastiskt.

Små skillnader

I praktisk politik skiljer väldigt lite mellan de två falangerna. Avhoppen från vänsterpartiet kommer att fortsätta och det speglar ett parti som håller på att falla sönder. Anledningen är inte om Ohly och andra kallar sig kommunister eller inte, utan krisen beror på att partiet bara är ett skal utan politik - ett stödparti till socialdemokraterna och inget annat.
Frågan som splittrar vänsterpartiet idag är frågan om hur snabbt vi ska gå åt höger. Om en lokal vänsterlista bildas i Uddevalla kommer troligen stegen mot högerpolitik att övergå till löpning mot höger.
Kristofer Lundberg

RSS 2.0