Husockupation i Göteborg


Det ockuperade huset i gamlestan.

Sedan lördagen den 8 november ockuperas ett gammalt församlingshem i Gamlestaden i Göteborg. Huset har stått tomt i 5 år och ägs sedan 3 år tillbaka av det kommunala bostadsföretaget Poseidon. Ockupationen är en del av den våg av ockupationer som svept över landet den senaste månaden, med ockupationer i Lund, Umeå och Malmö, som en protest mot den ohållbara bostadspolitik som förs.

Hyresgästföreningen har beräknat att 15 000 nya lägenheter skulle behöva byggas i Göteborg för att stoppa bostadsbristen. Och med den ekonomiska krisen så anser inte byggföretagen att det är lönsamt för dem att bygga nya bostäder, allra minst för unga arbetare, studenter och andra låginkomsttagare. Sedan ockupationen inleddes har ockupanterna blivit meddelade av polisen att Poseidon anmält dem för olaga intrång. Eftersom källardörren där ockupanterna togs sig in var olåst är det tveksamt om det skulle hålla i rätten. Polisen har även sagt att de anser att det är en politisk och inte polisiär fråga och tänker inte avhysa ockupanterna förrän rivning föreligger. Än så länge har ingen representant från Posedion hört av sig och det har inte varit någon dialog, även om detta varit ockupanternas främsta krav.

I material från frälsningspiraterna, som gruppen kallar sig, tas också nedskärningarna i kommunen upp: ” Vi tillhör en generation som växt upp med nedlagda fritidsgårdar och ständigt neddragna resurser till skolan. Vi är vana vid att själva skapa det vi vill ha och behöver.” Redan nu har massvis med aktivitet pågått i huset, med bland annat filmvisningar, spelningar, poesiläsning och croquis målning. Responsen från grannar har enbart varit positiv och ett 50-tal namn har redan samlats in till stöd för ockupationen från grannar. Även ett 20-tal ockupanter är nu boende i huset, som har både el, värme och varmvatten.

Stadsdelsnämnden kommer i dagarna ta beslut om rivning av huset. Två protester har redan hållits av ockupanterna utanför huset och samlat ett 70-tal personer. Om huset skulle rivas är redan nya ockupationer planerade. Som sades i en av söndagens manifestationer: Så länge det är bostadsbrist, så länge kommunen inte prioriterar ungas rätt att bo så kommer vi fortsätta ockupera hus! Vi ger aldrig upp är budskapet! Rättvisepartiet Socialisterna stödjer fullt ut husockupanterna och deras krav

Kim Holmstedt

UPPDATERAT: Torsdagen den 20:e november, efter knappt två veckors ockupation, stormade polisen församlingshemmet. Det tog dem sju timmar  att få ut de ockupanter som tagit sig upp på taket och som förskansat sig i husets skyddsrum. 150 personer, grannar och aktivister, deltog i en manifestation under stormningen. 17 personer som tog sig igenom polisens avspärrningar omhändertogs men släpptes senare. Senare på kvällen deltog över 200 personer i ytterligare en manifestation.

Att vilja ha en bostad är inget brott, och RS Uddevalla hoppas att ockupanterna slipper åtal. Nya ockupationer är planerade.

Krisen slår mot kommunerna

Krisen slår mot kommunerna

Den ekonomiska krisen slår snabbt mot kommunsverige. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos väntas till exempel Luleå kommun förlora 46 miljoner kronor i skatteintäkter under 2009. För den socialdemokratiska kommunledning­en är nya nedskärningar en självklarhet.

SKL:s prognos från augusti innebar 4,4 miljarder kronor mindre i intäkter för kommunsverige än vad som är budgeterat för år 2009.
Den senaste prognosen, som sä­ger sig ta hänsyn till finanskrisen, ger en betydligt mer negativ bild. För år 2009 beräknas skatteinkomsterna bli 5,8 miljarder kronor lägre, för år 2010 9,9 miljarder och för år 2011 11,2 miljarder kronor lägre.
Dessutom finns  det fortfarande en stor risk för att krisen blir djupare än så. I SKL:s prognos beräknas BNP-tillväxten bli 0,8 procent för år 2009, men redan år 2010 bli 3,4 procent och 3,1 procent år 2011.

Kapitalister och nyliberala regeringars uppblåsning av en kasinoekonomi baserad på avregleringar och enorma krediter (lån) har pågått under mån­ga år. Tillsammans med låga reallöne­ökningar har detta skapat en jättelik överkapacitet inom industrin.
Fram till nyligen har detta kunnat klaras av genom att hushåll, när lönen inte räckt till, istället lånat till konsum­tion, men den vägen är nu stängd. Allt tyder därför på en djupare och långvarigare kris än vad SKL-ekonomerna hoppas på.
- Den finansiella krisen och lågkonjunkturen, orsakad av att marknaden och spekulanterna har fått fritt spelrum, är den värsta sedan 1929 och riskerar att leda till dramatiska nedskärningar. Det finns inget som heter "den sista nedskärningen". Vi måste redan nu dra ett streck i sanden vad gäller nedskärningar. Kan staten ge bankerna stödlån på 400 miljarder kronor så finns det pengar till skola och vård också, säger David Hedberg, kommunanställd och ersättare i Luleå kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna.
Krisen beror inte på att det är brist på resurser i samhället, tvärtom. Istället stannar kapitalismen när kapitalisternas möjligheter till vinster minskar. Staten beräknas ha ett överskott i finanserna år 2008 på 163 miljarder kronor.

Storföretag och banker har ett antal rekordår bakom sig, vilket har fyllt kassakistorna i företag och hos de allra rikaste. Faktum är att den rikaste tiondelen nu återigen har nästan lika stor förmögen­het som de 90 procent "fattigaste". Vi får gå tillbaka till början av femtio- talet för att hitta liknande siffror.
Att ifrågasätta den fördelningen och kräva mer pengar till kommuner och landstings välfärdsverksamhet är dock inget som de etablerade partier­na gör. Tvärtom är de alla nu beredda till nya stora nedskärningar, samtidigt som de har uppmuntrat den spekulationsekonomi som fördjupar kapitalismens kris. I Luleå planeras det för nedskärningar av 260 jobb i skolan.

- Ett exempel på att kommunerna inte förstått riskerna med det finansiella kasinot var Luleås försök tidigare i år att lösa underskott genom affärer som skulle ge tillfälliga pengar till kassan. Till exempel planerade de att säl­ja ut gymnasiebyn till Royal Bank of Scotland. Banken var redan då i kris på grund av att man var djupt insyltad kreditbubblan, och har nu blivit förstatligad, säger David Hedberg.
Nu behövs ett gräsrotsuppror underifrån i hela landet med krav på att spekulanterna ska betala den kris de själva har skapat. Offentliga sektorn behöver massiva investeringar och nya jobb, inte nedskärningar.
Jonas Brännberg

Debatt på lägret

Miljödebatt mot muf

Lägrets första stormöte var debatten "Klimathotet och alternativet" mellan Mattias Bernhardsson och Joel Eriksson, två av författarna till RS miljöpamflett, och Mikael Eriksson från ­moderata ungdomsförbundet (muf), som jobbar som politiskt sakkunnig för Carl Bildt.
Mikael Eriksson inledde debatten.
I sitt första korta inlägg (av de givna 15 minuterna använde han bara 5) påstod han att regeringen har gjort flera reformer och att fler kommer. Han talade vidare om att man måste titta utanför Sverige.
- Transporter utanför Sverige regleras ju av den fria marknaden i EU. Vi kan inte ha starka reglering­ar i Sverige, då blockerar vi handeln, sade han.
Mattias Bernhardsson började sitt första inlägg med att ge fakta om den globala uppvärmningen och sade att det inte är en teknisk, utan en politisk fråga.

- Om inte samhällets mål utgår från människors och naturens behov, istället för vinstintressen, kommer frågan inte att kunna lösas.
När publiken sedan fick ställa frågor så fick Mikael Eriksson de flesta. Inlägg och frågor ­ifrågasatte hur kapitalismen ska kunna lösa problemen och om vilka miljösats­ningar som Mikael Eriksson själv stödde, vilket drev fram några svettpärlor på muf:arens panna.
Några konkreta svar hade han dock inte.
Joel Eriksson avslutade debatten till rungande applåder med att ­säga:
-  Till skillnad från muf är vi i RS ute och tar kampen i hela världen, det är det som kan vända utvecklingen. Om inte kapitalismen kan lösa miljöproblemen så får ni stiga åt sidan, för vi är beredda att ta över!
Mikael Eriksson var åtminstone modig, som alldeles själv vågade sig ut till en ö full med socialister. Hans kunskaper om miljöpolitik och debatteknik var emellertid ingenting att skryta om.

Sanna Tefke

RS medlemmar frihetsberövade på Palestinademo

Pressmeddelande

I lördags, den 18 maj, hölls en pro-israelisk demonstration för att högtidlighålla att staten Israel bildades för 60 år sedan. Samtidigt deltog medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna på den motdemonstration som organiserades av nätverket Palestine Now och ISM. 15 maj för 60 år sedan är bland palestinier känd som Al-Naqba (katastrofen) vilket var en folkfördrivning av 750 000 palestinier och början på den israeliska ockupationen. Folkfördrivning, statlig terror och apartheil mur ska fördömmas inte firas.

image28

Trots massiv polisrepression lyckades motdemonstranterna komma till kanalen vid Kungsportsplatsen "sluta döda våra barn", "Palestina solidaritet" och "israel mördare", ropade demonstranterna. Där tvingades sedan demonstrationen att stanna och blev inringade av polisfordon och en massiv polisstyrka.
Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har en vana av demonstrationer och såg det som onödigt att tillåtas att stängas in då man inte viste hur länge man då skulle hållas.
RS lämnar demonstrationen, för att fortsätta sprida Offensiv längsmed Avenyn, strax därefter kommer fem civilpoliser springande och griper Kristofer Lundberg RS och för in honom i en piketbuss som kör honom till häktet i Mölndal. Detta skedde helt oprovocerat när Kristofer Lundberg gick över gatan vid spårvagnshållplatsen. Den proIsraeliska demonstrationen fortsatte till Bältesspännareparken där tal hölls av bland annat representanter för Folkpartiet.
Motdemonstrationen ropade talkörer som kritiserade Israels förtryck av palestinier och Sveriges hycklande ställning i frågan hördes från motdemonstranterna.
Polisen frihetsberövade flertalet motdemonstranter, av 6 frihetsberövade var 4 medlemmar i RS som togs helt oprovocerat. När övriga RS medlemmar senare samlas vid Kungsportsplatsen stormar en stor grupp civilpoliser fram för att kroppsvisitera och kontrollera identitetshandlingar. Utan vidare förklaring och utan att de hittat något som tyder på att de skulle utgöra någon fara för den allmänna ordningen frihetsberövas ytterligare tre av RS medlemmar.
Polisen vägrar sedan att ge information om hur länge de kommer att hållas och detaljer om brottsmisstankar. Gunilla Nyberg, vakthavande befäl på personintaget i Mölndal, vägrar att låta oss komma i kontakt med våra kamrater, och kan inte specificera när de får lämna förvaret.
- Återigen har polismyndigheten trampat på medborgares grundlagsstadgade rättighet att yttra sina åsikter, säger Kristofer Lundberg. Genom detta maktmissbruk försöker de skrämma kritiker av etablissemanget till tystnad och passivitet. Allt sedan 2001 försöker polisen att kriminalisera demonstrationsrätten. Detta måste uppmärksammas och medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna vägrar att låta oss trakaseras av polis och rättsväsende.

Rättvisepartiet Socialisterna, Västsverige
info 0735012137


RSS 2.0