Asylrörelsen 2008 växer snabbt

Asylrörelsen 2008 växer snabbt

Initiativet till Asylrörelsen 2008 togs av Rättvisepartiet Socialisterna, Iranska flyktingars riksorganisation och Ingen människa är illegal. Sedan dess har nätverket spridit sig över landet, lokala nätverk har satts upp och samordnade protester ägt rum.

Ett femtontal organisationer har nu anslutit sig till nätverket på flera orter däribland Uddevalla.
Bildandet av Asylrörelsen 2008 är framprovocerat av att asylrätten idag i praktiken är avskaffad. Under sin korta existens har rörelsen ­lyckats åstadkomma mycket. Detta har inte skett genom att man suttit på långa möten och diskuterat, utan genom att man har varit aktiva och utåtriktade. Mycket av arbetet har bestått i just aktioner, torgmöten, demonstrationer och blockader. Flera stora demonstrationer, både lokala och samordnade landsomfattande protester, har organiserats.

image37

Stoppat utvisningar

Vid flera tillfällen har man lyckats stoppa utvisningar, varav vid två tillfällen i Göteborg där man fysiskt med mänskliga blockader hindrat polis att föra irakiska flyktingar till flygplatsen. Nyckeln till framgång har varit att man varit många och rörelsen bara växer.
- Asylpolitiken har blivit ­hårdare, därför har även våra kampmetoder blivit hårdare. Det är viktigare att rädda liv än att följa ordningslagen, sa Kristofer Lundberg, aktiv i Asylrörelsen 2008 och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, i en längre artikel i Göteborgs-Posten nyligen.
Asylrörelsen arbetar samtidigt för att asylrätten ska återinföras. Rättvisepartiet Socialisterna menar att Asylrörelsen 2008 för att växa ­borde söka samarbete med nätverk och organisationer som driver liknande frågor samt delta i den antirasistiska mobiliseringen mot nazisterna, men även delta på t ex demonstrationen i Göteborg den 10 juni för fler bostäder, då politiker försöker skylla bostadsbristen på flyktingfamiljerna.
Nästa steg skulle kunna vara en större konferens. En heldag med föreläsningar, debatter och diskussion om kampen för rätten till asyl. Asylrörelsen 2008 kan också mobilisera till European Social Forum i Malmö i september, för att där ha ett block i den stora demonstrationen. Fortsatt framgång för asylrörelsen ligger i aktiviteter såväl här och nu som på lång sikt.

Johannes Lundberg

Nej till låglönemarknad och osäkra anställningar - Återinför asylrätten

Högerregeringens nya förslag om arbetsinvandring. Det innebär att alla som får ett jobb i Sverige också ska kunna få uppehållstillstånd här - åtminstone så länge de har ett arbete att gå till. Samtidigt kommer regeringens förslag om arbetskraftsinvandring inte att betyda någon skillnad för papperslösa och asylsökande, istället är det ett sätt att urholka asylrätten ytterligare samt att undergräva den lilla trygghet som finns kvar arbetsmarknaden. Detta är helt och hållet en beställning av svenskt näringsliv.

  

Regeringen får också stöd av miljöpartiet som nu står på samma sida i frågan om arbetskraftsinvandring. Detta retar asylaktivister som såg en allierad i mp i frågan om flyktingamnesti och för att stoppa utvisningar till Irak och Afghanistan.


- Det är ju så att vi behöver se till att ha ett regelverk som ger möjlighet för svenska företag att rekrytera den nyckelkompetens som man behöver oavsett var den finns i världen, säger migrationsminister Tobias Billström.


Som om det inte finns kompetenta och utbildade personer idag som inte har chansen att få ett arbete på grund av rasism och diskriminering. Åtaliga exempel kan ges på utbildade läkare och ingenjörer som städar och stämplar biljetter i tunnelbanan för att de inte släpps in på den svenska arbetsmarknaden. Regeringens förslag har inget att göra med att företag ska få den kompetens dn behöver. Vad det hela handlar om är att säkra en låglönemarknad och osäkra anställningar.

- Vem vill protestera på jobbet mot dåliga löner eller oanständig arbetsmiljö om risken är att det leder till att man blir av med jobbet och utvisas, säger Stefan Berg klubbordförande för Kommunal på Blå stjärnan och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.


- Regeringen håller på med en stor omläggning av svensk invandringspolitik. Vulgärt kan man uttrycka den som att det ska vara svårare att komma hit och leva på bidrag och lättare att komma hit och jobba, säger Niklas Frykman gruppledare för folkpartiet i Eskilstuna.

Detta ger en bild av vilken syn borgarna vill förmedla. De försöker ge sken av att de flyktingar som tagit sig till Sverige inte vill jobba och att det därför skulle finnas ett behov av att försämra asylpolitiken ytterligare samtidigt som man säger att "de som vill jobba kan ju söka sig hit".


- Vi måste vara medvetna om att öppenhet belönar sig alltid i slutändan. Det är bra att människor väljer Sverige över andra länder när de ska ut på arbetsmarknaden, säger Tobias Billström till SR.

Men den öppenheten finns inte för de som tvingas fly och söka asyl. Den svenska asylrätten existerar inte idag och nya regler för arbetskraftsinvandring kommer inte förändra det till det bättre.


Det kommer heller inte att vara arbetsförmedlingen som ska pröva de enskilda fallen om arbetskraften redan finns tillgänglig i Sverige. I stället blir det arbetsgivarens egen bedömning som helt ska avgöra. Facket får inga möjligheter att påverkat. Migrationsverket är den myndighet som i fortsättningen kommer att ha hand om den här typen av jobbansökningar.

 "Är den som vill jobba och arbetsgivaren överens, ska Migrationsverket kontrollera att lön och andra villkor är normala med hjälp av parterna på arbetsmarknaden" heter det.
  

- Regeringens förslag om ett arbetstillstånd har bland vissa asylsökande och flyktingar skapat förhoppningar "om bara vi hade ett arbete", men som RS varnat för, kommer förslaget inte att göra någonting för de papperslösa som redan finns i Sverige. Vad som krävs för att de ska få ut något är om förslaget även skulle omfatta amnesti åt alla gömda, säger Amer Mohammed Ali aktiv i Asylrörelsen2008 och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.


Arbetarrörelsens historiska arbete har alltid handlat om kampen för alla arbetares lika rättigheter, oavsett vilket land man kommer från eller jobbar i,men ett sådant system är inget alliansen och deras bästa vänner, näringsliv och arbetsgivarna vill se.

Tidigast i december kommer förslaget att kunna bli del av en ny lagstiftning om inte arbetar- och asylrörelsen lyckas stoppa förslaget. Att ena dessa två i en gemensam kamp kommer Rättvisepartiet Socialisterna att kämpa för.

Kim Holmstedt


Lyckad asylmanifestation i Uddevalla

Den 10 maj samlades cirka 50 personer på Asylrörelsen2008s manifestation på Kungstorget i uddevalla, samtidigt ägde liknande manifestationer rum runt om i landet. I uddevalla utgörs asylrörelsen av Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska Studenter, Elevkampanjen, Vänsterpartiet och Kurdiska Föreningen.
Kim Holmstedt inledde och talade för Asylrörelsen2008: Asylrörelsen2008 har startats som en reaktion på den omänskliga asylpolitik som förs. Redan under vår relativt korta existens har vi lyckats genomföra flera lyckade aktioner, bland annat blockader vid migrationsverkets flyktingförvar i Kållered, som gett en del uppmärksammhet i media. Det är detta som krävs för att politiker ska reagera, det behövs fler demonstrationer och aktioner för att få en mänsklig asylpolitik."
Patrick Berg från RS Uddevalla, som vara nästa talare, poänterade att frågan om asyl också måste sammankopplas med kampen mot rasism.

Kiomars Heydar tog upp om situationen i Iran och varför det är oacceptabelt att sverige utvisar folk till länder där de riskerar att sättas i fängelse, torteras eller avrättas. Han berörde också frågan om ansvaret hos västvärlden för utvecklingen i mellanöstern och påpekade hyckleriet i asylpolitiken.
Wiwi-Anne Johansson Riksdagskvinna från Vänsterpartiet avslutade torgmötet med ett av många upsakattat tal.


Efter talen gick medlemmarna från RS Uddevalla runt bland åhörarna och samlade in underskrifter mot de inhumana utvisningarna till Irak och Afghanistan. Samtliga mötesdeltagare skrev under protestlistorna med stort intresse.

Vi i Rättvisepartiet Uddevalla tackar alla som kom och lyssnade och de inblande parterna i Asylrörelsen 2008, som tar upp denna viktiga fråga.

/ RS Uddevalla

Demonstrera 10 maj

Demonstrera 10 maj
- Återinför Asylrätten
- Stoppa utvisningarna

samling 13.00
Kungstorget


Arrangör: Asylrörelsen2008

Är du intresserad av att delta så kontakta
rs.uddevalla@socialisterna.org
elller ring 073-501 21 37.

Blockad stoppade utvisning till IrakDet var en välorganiserad blockad och demonstration som trots ett massivt polispådrag i tisdags lyckades stoppade utvisningen av den unge kurden Mohammad Mohsen Ahmad, 25 år till Bagdad. På initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna, Irakiska flyktingars förbund, Ingen människa är illegal, Afghanska flyktingrådet och Iranska flyktingars riksorganisation kunde utvisningen stoppas. De 80 personer som hade tagit sig ut till flyktingförvaret i Kållered utgjorde en effektiv blockad mot den planerade utvisningen till det krigshärjade Iraks huvudstad.

image14 

Helt avgörande för det lyckade ingripandet var beslutsamheten och det kollektiva agerandet. Totalt fanns 80 personer på plats i demonstrationen och 50 personer deltog aktivt i blockaden.
Så snart bilen rullades ut ur garaget samlades man snabbt framför bilen. Trotts den mänskliga mur som demonstranterna ställde upp fortsatte polisen att köra. Ett tjugotal demonstranter släpades framför och på bilen ropandes "stoppa utvisning till Irak" fast beslutsamma att stoppa bilen. Efter trettio meter fick man stopp på bilen efter att stora stenbumlingar rullats ut på vägen.

image11  image10

Polisförstärkning anländer
Demonstranterna lyckades sedan tvinga bilen att backa tillbaka och stängde in den på en smalare gata som var lättare att blockera. "Billström till Bagdad - Inte Mohammad" skanderade demonstranterna och gjorde flera försök att frita Mohammad ur bilen, men misslyckades. Polisen besvarade det hela med dragna teleskopbatonger. Demonstranterna svarade med talkörer "återinför rätten till asyl". Protesten växte och växte när folk från varje lokalbuss som passerade anslöt. För att protesten inte skulle bli för stor började polisen stoppa folk och förstärkningar kallades in, ett 30-tal uniformerade poliser och flera piketbussar.

image13 

Polisen formerar sig framför blockaden och tar på sig skinnhandskar, som om de med våld tänker bryta den. Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna tar då upp megafonen och riktar en appell direkt till polisen.
- Jag vill att varje enskild polisman på plats tänker efter noga, inte en gång utan två gånger innan ni agerar. Varför är vi här, vill vi bråka med polis och myndigheter? Nej, vi är här för att rädda livet på en ung kille, endast 25 år ska han skiljas från hela sin familj för att utvisas till Irak ett land där en miljon har dött på fem år av krig och ockupation. Har ni barn själva?, sa Kristofer.
Poliserna står kvar en stund men förflyttar sig sedan från demonstranterna. 

image9 

Asylrörelsen 2008

Nu har de insett det omöjliga att köra bilen till flygplatsen. Migrationsverket och polisen försöker istället ta Mohammad bakvägen till en ny bil. Förvånande nog upptäcker de att vid samtliga utgångar runt förvaret finns demonstranter och blockaden kunde hela tiden förflytta sig till lämpligaste stället utan att släppa huvudfordonet. Ingen Illegal gjorde ett viktigt ingripande genom att hålla sidodörrar.
Tumult uppstår några gånger då polis fysiskt försöker ta bort huvudblockaden men det allvarligaste som hände var en stukad tumme och några med blåmärken. Protesten var hela tiden fredlig. 14.30 konstaterar polisen att Mohammad missar planet och att utvisningen för denna gång stoppats. De avbryter och polisen lämnar platsen till demonstranternas. Tal hölls sedan på kurdiska, persiska och svenska.

image12

- Detta är en stor seger, om än bara tillfällig. Vi vet att vi kommer tvingas återkomma. Vi ska med stärkt självförtroende sprida att det går att stoppa utvisningar och att den folkliga opinionen är starkare än alla politiska beslut sa Kristofer Lundberg som avslutning.
Kommande protester måste vara än större än den i tisdags. Nästa gång kommer polisen att vara väl förberedd på protester. Med inspiration från blockaden kan nu asylrörelsen2008 fortsätta att byggas för att spridas över landet till en mäktig massrörelse för att återinföra asylrätten.
Johannes Lundberg

image8

RS Uddevalla deltog i blockad mot utvisningar

Medlemmar ur RS Uddevalla deltog aktivt i blockaden mot migrationsverket i tisdags, vilket ledde till att den planerade utvisningen av Mohammad Mohsen Ahmad till Irak avbröts. Här är Johannes Lundbergs artikel från Offensiv om det hela:

Blockad stoppade utvisning till Irak

På initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna, Irakiska flyktingförbundet, Ingen människa är illegal, Afghanska flyktingrådet och Iranska flyktingars riksförbund kunde utvisningen av Mohammed, 25 år, till Bagdad stoppas.
De hundratalet personer som hade sökt sig ut till flyktingförvaret i Kållered utgjorde en effektiv blockad mot den planerade utvisningen till det krigshärjade Iraks huvudstad.
Se webb-tv från Expressen TV

Det var en välorganiserad blockad och demonstration som trots ett massivt polispådrag i tisdags lyckades stoppade utvisningen av den unge kurden Mohammad Mohsen Ahmad, 25 år till Bagdad. På initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna, Irakiska flyktingars förbund, Ingen människa är illegal, Afghanska flyktingrådet och Iranska flyktingars riksorganisation kunde utvisningen stoppas. De 80 personer som hade tagit sig ut till flyktingförvaret i Kållered utgjorde en effektiv blockad mot den planerade utvisningen till det krigshärjade Iraks huvudstad.

Helt avgörande för det lyckade ingripandet var beslutsamheten och det kollektiva agerandet. Totalt fanns 80 personer på plats i demonstrationen och 50 personer deltog aktivt i blockaden.
Så snart bilen rullades ut ur garaget samlades man snabbt framför bilen. Trotts den mänskliga mur som demonstranterna ställde upp fortsatte polisen att köra. Ett tjugotal demonstranter släpades framför och på bilen ropandes "stoppa utvisning till Irak" fast beslutsamma att stoppa bilen. Efter trettio meter fick man stopp på bilen efter att stora stenbumlingar rullats ut på vägen.

Polisförstärkning anländer
Demonstranterna lyckades sedan tvinga bilen att backa tillbaka och stängde in den på en smalare gata som var lättare att blockera. "Billström till Bagdad - Inte Mohammad" skanderade demonstranterna och gjorde flera försök att frita Mohammad ur bilen, men misslyckades. Polisen besvarade det hela med dragna teleskopbatonger. Demonstranterna svarade med talkörer "återinför rätten till asyl". Protesten växte och växte när folk från varje lokalbuss som passerade anslöt. För att protesten inte skulle bli för stor började polisen stoppa folk och förstärkningar kallades in, ett 30-tal uniformerade poliser och flera piketbussar.
Polisen formerar sig framför blockaden och tar på sig skinnhandskar, som om de med våld tänker bryta den. Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna tar då upp megafonen och riktar en appell direkt till polisen.
- Jag vill att varje enskild polisman på plats tänker efter noga, inte en gång utan två gånger innan ni agerar. Varför är vi här, vill vi bråka med polis och myndigheter? Nej, vi är här för att rädda livet på en ung kille, endast 25 år ska han skiljas från hela sin familj för att utvisas till Irak ett land där en miljon har dött på fem år av krig och ockupation. Har ni barn själva?, sa Kristofer.
Poliserna står kvar en stund men förflyttar sig sedan från demonstranterna.
Nu har de insett det omöjliga att köra bilen till flygplatsen.

Asylrörelsen 2008

Migrationsverket och polisen försöker istället ta Mohammad bakvägen till en ny bil. Förvånande nog upptäcker de att vid samtliga utgångar runt förvaret finns demonstranter och blockaden kunde hela tiden förflytta sig till lämpligaste stället utan att släppa huvudfordonet. Ingen Illegal gjorde ett viktigt ingripande genom att hålla sidodörrar.
Tumult uppstår några gånger då polis fysiskt försöker ta bort huvudblockaden men det allvarligaste som hände var en stukad tumme och några med blåmärken. Protesten var hela tiden fredlig. 14.30 konstaterar polisen att Mohammad missar planet och att utvisningen för denna gång stoppats. De avbryter och polisen lämnar platsen till demonstranternas. Tal hölls sedan på kurdiska, persiska och svenska.
- Detta är en stor seger, om än bara tillfällig. Vi vet att vi kommer tvingas återkomma. Vi ska med stärkt självförtroende sprida att det går att stoppa utvisningar och att den folkliga opinionen är starkare än alla politiska beslut sa Kristofer Lundberg som avslutning.
Kommande protester måste vara än större än den i tisdags. Nästa gång kommer polisen att vara väl förberedd på protester. Med inspiration från blockaden kan nu asylrörelsen2008 fortsätta att byggas för att spridas över landet till en mäktig massrörelse för att återinföra asylrätten.

Johannes Lundberg

Göteborg - Manifestation: Stoppa utvisning till Afghanistan

MANIFESTATION
TISDAG 25 MARS
STOPPA UTVISNING TILL AFGHANISTAN
BRUNNSPARKEN 17.00

arr: Rättvisepartiet Socialisterna
        Afghanska Föreningen

Ny asylrörelse startad i Göteborg.

Ny rörelse startad i Göteborg med mål att spridas till en landsomfattande asylrörelse.

asyldemonstration


I tisdags bildades ett nytt asylnätverk i Göteborg "Asylrörelsen 2008" med mål att spridas över hela landet med landsomfattande protester.

Kristofer Lundberg valdes till mötesordförande och lämnade ordet till Tofigh Mahammadi som förklarade att kampanjens syfte är att stoppa avvisningarna till Iran, Irak och Afghanistan och länder med liknande problem t.ex. Sudan.


På mötet bildades arbetsgrupper för att samordna arbetet och snabbt komma igång med utåtriktat arbete. Givet den allvarliga situationen för de utvisningshotade flyktingarna så bestämdes det att en landsomfattande protestdag skulle utlysas 10 maj. En grupp sattes att ansvara för den stora demonstrationen. En annan grupp fick också ansvara för de mindre manifestationer som planerades, bland annat gatuteater och filmvisning.


Socialistiska Studenter i Uddevalla åtog sig att försöka etablera ett samarbete med Sveriges folkhögskolor, som tidigare i våras deltog i en landsomfattande manifestation mot utvisningen av en afghansk folkhögskoleelev.


Deltog på mötet gjorde 13 representanter från bla 4212 - erkänn väpnad konflikt i Irak och Afghanistan, Afghanska Flyktingars Förbund i Sverige, Elevkampanjen, Ingen Människa är Illegal, Socialistiska Studenter, Irakiska Flyktingars Förbund i Göteborg, Iranska Flyktingars Riksorganisation, Nätverket Asyl, Rättvisepartiet Socialisterna, Vänsterpartiet.

Redan har flyktingar från Sudan meddelat att man vill ansluta sig till rörelsent.

Rättvisepartiet Socialisterna menar att en ny flyktingrörelse måste byggas upp likt Flyktingamnesti 2005 men med ett fast mål att inte stanna upp arbetet förrän asylrätten återinförts. Det nybildade nätverket "Asylrörelsen 2008" är bra steg på vägen.


Kim Holmstedt

Patrik Berg


För information eller för att etablera arbete på annan ort kontakta Kristofer Lundberg 0735012137.

Protester är hittils planerade 10 maj i: Göteborg och Uddevalla. Fler orter kommer att läggas till eftersom


Karlstad: 300 demonstrerade mot utvisning

Artikel ur Offensiv 786

Den 29 januari höll ett flertal svenska folkhögskolor manifestationer mot de utvisningar av hundratals afghanska flyktingar som Migrationsverket och polisen i smyg har försökt genomdriva. Manifestationen initierades av Molkoms folkhögskola i Värmland, där en av de utvisningshotade, Ahad Alizada, är elev.

I Ljungskile Folkhögskola utanför Uddevalla hade ett flertal elever samlats för att visa att solidaritet fortfarande är ett ord med stark innebörd för svenska ungdomar. En grupp ungdomar på skolan beslutade sig för att åka upp till Karlstad för att delta i den demonstration som skulle hållas till stöd för Ahad Alizada och alla de andra i hans situation.
Bland dem som åkte upp fanns tre medlemmar från RS Uddevalla.
Väl på plats hade cirka 300 åhörare samlats och det hölls tal av utvisningshotade Juma Lomani, representanter från SSU, centerpartiet, Amnesty och Afghanska föreningen i Örebro. Ahad själv vågade inte delta av rädsla för polisen.
RS Uddevalla ansåg dock att det fanns mer att säga, så undertecknad pratade med de ansvariga och kunde sedan gå upp och hålla ett kort och spontant anförande, å RS vägnar.


Ingen enskild händelse

Jag betonade att detta inte är en enskild företeelse, utan ett konsekvent och omänskligt förhållningssätt som Migrationsverket och svenska politiker har idag.
Medan de övriga partipolitiska talarna höll sig till fina men okonkreta ord uppmanade RS till kamp, till massprotester och demonstrationer.
Det gäller inte bara för Ahad Alizada, utan varje gång som någon riskerar att skickas tillbaka till krig och elände i ett land som de inte längre betraktar som sitt hem.

Patrik Berg - RS Uddevalla

RSS 2.0